hlava 1
Vítame Vás na stránkach spoločnosti ENVICONSULT spol. s r.o., ktorá už od roku 1994 poskytuje špecializované poradenské služby v oblasti životného prostredia.

Počas uplynulých rokov sa ENVICONSULT stal partnerom mnohých spokojných zákazníkov. Dosiahnuté výsledky radia našu spoločnosť medzi popredné, uznávané a spoľahlivé firmy pôsobiace v danej oblasti. ENVICONSULT sa stal lídrom hlavne v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., keď počet spracovaných dokumentácií za 24 rokov pôsobnosti presiahol hodnotu 700.

Krédom spoločnosti je trvale uspokojovať a pružne reagovať na potreby svojich zákazníkov. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém, pokrývajúci systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.


POLITIKA FIRMY - dokument


CERTIFIKÁT ISO - dokument© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené