hlava 1
Vítame Vás na stránkach spoločnosti ENVICONSULT spol. s r.o., ktorá už od roku 1994 poskytuje špecializované poradenské služby v oblasti životného prostredia.

Počas uplynulých rokov sa ENVICONSULT stal partnerom mnohých spokojných zákazníkov. Dosiahnuté výsledky radia našu spoločnosť medzi popredné, uznávané a spoľahlivé firmy pôsobiace v danej oblasti. ENVICONSULT sa stal lídrom hlavne v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., keď počet spracovaných dokumentácií k súčasnému obdobiu dosahuje 600.

Krédom spoločnosti je trvale uspokojovať a pružne reagovať na potreby svojich zákazníkov. Spoločnosť má zavedený a certifikovaný integrovaný manažérsky systém, pokrývajúci systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.


POLITIKA FIRMY - dokument


Sme si vedomí, že iba špecialisti s globálnym prehľadom v danom odbore, sú schopní poskytnúť komplexné služby na vysokej profesionálnej úrovni a navrhovať efektívne riešenia. Z toho dôvodu je jednou z priorít našej politiky zamestnávať čo najširšie spektrum špecialistov zameraných na rôzne oblasti nášho pôsobenia,  neustále zvyšovať ich odbornú úroveň a hľadať nové smery orientácie našej spoločnosti.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené