hlava 3i
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutiePPP projekty


Enviconsult disponuje vysoko kvalifikovaným konzultačným tímom s bohatými skúsenosťami v oblasti životného prostredia, čo je nevyhnutným predpokladom aj pre kvalitnú implementáciu PPP projektov. Okrem špecializovaných skúseností je pritom mimoriadne dôležitá znalosť miestnych podmienok a národnej legislatívy.


Naše služby v rámci celého životného cyklu PPP projektov zahŕňajú:

 • štúdie uskutočniteľnosti
 • Due dilligence
 • prieskum a hodnotenie environmentálnych záťaží
 • hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • hlukové štúdie a návrh protihlukových opatrení
 • rozptylové štúdie
 • hodnotenie environmentálnych rizík
 • spracovanie environmentálnej agendy pre koncesnú zmluvu
 • budovanie systémov environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001: 2004
 • environmentálne riadenie počas výstavby
 • environmentálne riadenie počas prevádzky
 • monitoring zložiek životného prostredia

Enviconsult sa zúčastnil na príprave ponúk a koncesných zmlúv v rokoch 2009 až 2010 pre diaľnicu D1 a rýchlostnú komunikáciu R1 pre koncesionárov, ktorých zo slovenskej strany reprezentovali Doprastav, a.s. a Váhostav, a.s.


Svoje skúsenosti z oblasti PPP prezentoval Enviconsult v septembrovom vydaní odborného časopisu „the PPP journal“ , ktorý vydáva PSCA International Ltd z anglického Newcastle-under-Lyme.


V priebehu roka 2015 sa spoločnosť Enviconsult spol. s r.o. podieľala na príprave ponuky na realizáciu diaľnice D4 v priestore Bratislavy pre konzorcium španielskej spoločnosti Cintra, kde zastrešovala kompletne problematiku ochrany životného prostredia. V roku 2016 sa stal ENVICONSULT subdodávateľom zhotoviteľa diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 spoločnosti D4R7 Construction, kde pôsobí v pozícii environmentálneho a sociálneho manažéra.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené