hlava 3l
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieEnvironmentálny monitoring

 

Enviconsult zabezpečuje komplexný monitoring životného prostredia, ktorý zahŕňa zložky:

  • hluk a vibrácie
  • ovzdušie
  • podzemné vody
  • povrchové vody
  • biota

Bohaté skúsenosti v oblasti monitoringu boli premietnuté do metodickej príručky pre sledovanie vplyvu výstavby a prevádzky ciest a diaľnic na životné prostredie, ktorá bola spracovaná pre Slovenskú správu ciest a vydaná v rámci súboru Technických predpisov SSC pod číslom TP 06/2008.

 

Referencie

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené