hlava 3m
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieHydrogeológia

 

Enviconsult vykonáva komplexný hydrogeologický prieskum, ktorý zahŕňa :

 • vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd
 • realizáciu hydrodynamických (čerpacích) skúšok
 • výpočty zásob podzemných vôd
 • monitoring podzemných vôd, 
 • návrh ochranných pásiem vodných zdrojov

Spoločnosť Enviconsult má oprávnenie pre vykonávanie predmetnej činnosti vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 87/PO.

 

Referencie

 • COBA Terchová - stanovenie ochranných pásiem vodného zdroja (2009)
 • Priemyselná zóna Gbeľany juh - hydrogeologický prieskum (2008)
 • Vodný zdroj Terchová - Na Solište - hydrogeologický prieskum (2008)
 • Zákopčie - hydrogeologický prieskum (2006)
 • Drevodom Rajec - hydrodynamická skúška (2005)
 • Aquachemia Žilina - hydrogeologický prieskum (2003)
 • Cintorín Prievidza - hydrogeologický prieskum (2002)
 • Cesta II/502 Pezinok - Modra, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum (2002)
 • Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité - štúdia ovplyvnenia vodných zdrojov (2002)
 • VD Žilina - Mojš - odvodňovací drén, hydrogeologický prieskum (2001)
 • Ferona Rovinka - stanovenie PHO vodného zdroja (1999)
 • D1 Višňové - Dubná skala - hydrodynamické skúšky (1998)
 • Višňové - vrty ŽK-3 a HŽK-3 - stanovenie PHO vodného zdroja (1997)
 • Čadca - Megoňky, hydrogeologická štúdia (1997)
 • Cesta Skalité - hranica SR/PR, záverečná správa z hg prieskumu (1997)
 • Obchvat Čadce, záverečná správa z hg prieskumu (1996)
 • Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Višňové, záverečná správa z hg prieskumu (1996)
 • Čadca - Kýčerka - individuálne radové garáže - záverečná správa z ig a hg prieskumu (1995)
 • Vodný zdroj Žilina - Teplička nad Váhom - vyhodnotenie režimného pozorovania (1994) 
 • Čadca - Milošová - záverečná správa z hg prieskumu (1993)

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené