hlava 3n
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieEnvironmentálne záťaže


Enviconsult zabezpečuje celý proces riešenia starých environmentálnych záťaží, t.j. lokalít, v ktorých došlo v minulosti k rozsiahlemu znečisteniu horninového podložia a podzemných vôd (najmä priemyselné areály a skládky odpadov). Tento proces zahŕňa:

 • technický prieskum a hodnotenie starých záťaží
 • vyčíslenie škôd
 • analýzu rizika
 • návrh opatrení
 • sanáciu podzemných vôd a horninového prostredia.

Spoločnosť Enviconsult má oprávnenie pre vykonávanie predmetnej činnosti vydané Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 87/PO.

Referencie

 • Decosa Nové Mesto nad Váhom - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2009)
 • COBA Automotive Terchová - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2009)
 • SMZ Jelšava - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2008)
 • SMZ Jelšava - Due dilligence (2008)
 • Sklad amoniaku Varín (2008) - prieskum životného prostredia
 • Enevia Žiar nad Hronom - Due dilligence (2008)
 • Matador Púchov (2007) - prieskum záťaží
 • Žilina - Hliny (2007) - prieskum záťaží
 • Hoerbiger Dubnica nad Váhom (2007) - geologický prieskum a prieskum starých záťaží
 • PS Považská Bystrica, Objekt. 42 (2007) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • PS Považská Bystrica, Objekt 25 (2007) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Dalkia - Žilinská teplárenská, Zvolenská teplárenská, Martinská teplárenská, Due Dilligence (2006)
 • PSL Považská Bystrica (2006) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Šrotové hospodárstvo PS Považská Bystrica (2005) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Vojus a.s. Považská Bystrica (2005) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Dongil Rubber Belt Považská Bystrica (2004) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Majetok a.s. Považská Bystrica (2004) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Kaliareň Považská Bystrica (2003) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Volkswagen Elektrické systémy Nitra - prevádzka Zlaté Moravce (2001) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Flammadtool Považská Bystrica (2000) - vyhodnotenie starých záťaží v rámci budovania EMS podľa ISO 14001
 • Elektrovod Žilina, a.s. (1999-2000) - úvodná analýza životného prostredia, prieskum starých záťaží a budovanie EMS podľa ISO 14001
 • Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava (1999) - riziková analýza
 • Volkswagen Bratislava (1999-2000) - sanácia znečistených podzemných vôd v troch oblastiach areálu podniku
 • Ferona Slovakia (1999) - odstránenie podzemnej nádrže na naftu a sanácia znečistených zemín
 • Návrh postupu pri hodnotení starých environmentálnych záťaží (1998) - elaborát spracovaný pre Ministerstvo životného prostredia, v rámci projektu implementácie metodiky Risk Assessment-u do slovenskej legislatívy
 • Petrochema Dubová - skládky gudrónov Predajná (1997) - monitoring a posúdenie vplyvu skládok na kvalitu podzemných vôd
 • Váhostav Žilina, strojný závod 06 Horný Hričov (1997) - vstupný environmentálny audit
 • Volkswagen Elektrické systémy Nitra (1996) - environmentálna štúdia a prieskumu starých záťaží
 • Kovohuty Krompachy - ekologický audit (1996) - vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia, včítane prieskumu starých záťaží areálu podniku a skládky Halňa
 • Tepláreň Žilina - ekologický audit (1995) - ekologický audit zameraný na inštaláciu odsírovacieho zariadenia, včítane vyhodnotenia vplyvu odkaliska na životné prostredie
 • Biotika Slovenská Ľupča a Degussa Frankfurt nad Mohanom
 • Fermas Slovenská Ľupča (1994) - prieskum starých záťaží spoločného podniku
 • Ferona Žilina - ekologický audit (1994) - analýza stavu ochrany životného prostredia, včítane vyhodnotenia starých záťaží
 • Volkswagen Bratislava - hodnotenie geofaktorov životného prostredia (1994) - prieskum starých záťaží v areáli podniku - realizácia 50 monitorovacích vrtov, 215 vrtov na odber vzoriek zemín
 • Volkswagen Bratislava - hala M6 (1993) - environmentálna štúdia
 • Volkswagen Bratislava - hala M6 (1992) - prieskum starých záťaží (horninové prostredie, podzemné vody a konštrukčné materiály)
 • VÚ Martin - odstránenie kotolne JUGO - realizačný projekt a autorský dozor (2002)
 • Čadca Horelica, ČSPHM (1993-1998, 1999) - sanácia podzemných vôd znečistených únikmi ropných látok z nádrží pohonných hmôt

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené