hlava 3o
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieEnvironmentálny audit a Due Dilligence

ENVICONSULT spol. s r.o. poskytuje vypracovanie environmentálnych auditov pre rôzne účely, napr. za účelom :

  • zistenia súladu podniku s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia
  • kúpy a predaja spoločnosti, areálu a pod.
  • úvodnej analýzy v rámci budovania EMS
  • environmentálneho zhodnotenia spoločnosti ako súčasti Due Dilligence


V poslednom období sa jedná najčastejšie o Due Dilligence, ktorý realizujú investori pri záujme o kúpu veľkých výrobných komplexov. Predmetom takéhoto environmentálneho zhodnotenia je v prvom rade vyhodnotenie súladu prevádzky zariadenia, jeho hnuteľného i nehnuteľného majetku, s existujúcimi a pripravovanými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia a vyhodnotenia environmentálnych rizík vyplývajúcich z nedodržiavania ustanovení zákonov alebo z existencie starých environmentálnych záťaží.

Referencie

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené