hlava 3r
referencie
vybraní klienti
download
dokumenty na stiahnutieManažment podnikov


Manažment podnikov je jedným zo špičkových produktov spoločnosti, vyvinutý predovšetkým pre malé a stredné podniky. Externé zabezpečenie plnenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia vytvára manažmentu podnikov viac priestoru pre venovanie sa vlastným podnikateľským aktivitám.

Ponúkaná služba zahŕňa:

  • riadenie odpadového hospodárstva
  • riadenie vodného hospodárstva
  • riadenie ochrany ovzdušia
  • manažment chemických látok

Službu zabezpečuje tím špičkových odborníkov v jednotlivých oblastiach. Dosahovanie maximálnej spokojnosti zákazníka podporuje aj súbor interných smerníc systému kvality spoločnosti Enviconsult, vypracovaných pre oblasť riadenia podnikov, ktoré zahŕňajú postupy pre výkon prevádzky, školenia zamestnancov a vzájomnú komunikáciu.

Uvedený spôsob manažmentu v oblasti životného prostredia je možné implementovať aj do existujúcich systémov riadenia podniku (systém manažmentu kvality, EMS).

V rámci výkonu činnosti Enviconsult zabezpečuje plnenie všetkých legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, vzťahujúcich sa na konkrétny podnik, pričom na seba preberá zodpovednosť za eventuálne postihy zo strany inšpekčných orgánov.

Počet firiem, ktoré využívajú uvedenú službu dnes dosahuje číslo 50 a počet prevádzok vysoko presahuje 100. Patria alebo patrili sem takí významní klienti, ako banky ČSOB, Dexia banka Slovensko, VÚB s pobočkami po celom Slovensku, ďalej spoločnosti ASA, Johnson Controls, PSL Považská Bystrica, Messer Slovnaft, Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, Ferona Slovakia a.s., Hasta Žilina, stredisko NDS v Liptovskom Mikuláši, podniky Team Industries, Tower Automotive Malacky, Franke Slovakia, Fiving Liptovský Mikuláš, Erpos Žilina, Elastorsa Slovakia, COBA Automotive, Vodné dielo Žilina, Motor Car, Schomburg Slovensko a mnoho ďalších.

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené