hlava 4b11

PPP Diaľnica D1 Dubná Skala - Svinia

  • D1 Motorway Project, Slovakia - Environmental and Social Assessment Review, 2010 (cooperation with Citrus Partners LLP)
  • Súhrnná správa o zhodnotení vplyvov diaľnice D1 v úseku Turany - Hubová na predmet ochrany sústavy chránených území NATURA 2000 (júl 2010)
  • Diaľnica D1 Turany - Hubová - Posúdenie vplyvu výstavby tunela Rojkov na hydrologický režim Rojkovského rašeliniska, Hydrogeologický posudok (jún 2010) 

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené