hlava 4b2

Budovanie systémov (EMS)


Realizácia environmentálneho auditu, resp. úvodnej analýzy

 • Kovohuty, a.s. Krompachy
 • Váhostav Horný Hričov
 • Slovnaft Horný Hričov (v spolupráci s SCČP)
 • Pal-Inalfa Vráble

Zavedený EMS podľa ISO 14001 

 • Elastorsa Martin - 2015
 • COBA Nižné Kamence - 2009
 • Lizák Martin – 2003
 • PSL a.s. Považská Bystrica – 2003
 • Adtool s.r.o. Považská Bystrica – 2001
 • Elektrovod Žilina a.s. – 2000
 • Ferona Slovakia a.s. – 2000 (v spolupráci s SCČP)
© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené