hlava 4b4

Prieskum starých záťaží

 • Kovohuty Krompachy, posudok k environmentálnym záťažiam, 2015
 • Decosa Nové Mesto nad Váhom - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2009)
 • COBA Automotive Terchová - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2009)
 • SMZ Jelšava - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody (2008)
 • SMZ Jelšava - Due dilligence (2008)
 • Sklad amoniaku Varín (2008) - prieskum životného prostredia
 • Enevia Žiar nad Hronom - Due dilligence (2008)
 • Matador Púchov (2007) - prieskum záťaží
 • Žilina - Hliny (2007) - prieskum záťaží
 • Hoerbiger Dubnica nad Váhom (2007) - geologický prieskum a prieskum starých záťaží
 • PS Považská Bystrica, Objekt. 42 (2007) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • PS Považská Bystrica, Objekt 25 (2007) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Dalkia - Žilinská teplárenská, Zvolenská teplárenská, Martinská teplárenská, Due Dilligence (2006)
 • PSL Považská Bystrica (2006) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Šrotové hospodárstvo PS Považská Bystrica (2005) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Vojus a.s. Považská Bystrica (2005) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Dongil Rubber Belt Považská Bystrica (2004) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Majetok a.s. Považská Bystrica (2004) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Kaliareň Považská Bystrica (2003) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Volkswagen Elektrické systémy Nitra - prevádzka Zlaté Moravce (2001) - prieskum starých záťaží - pôdy a podzemné vody
 • Flammadtool Považská Bystrica (2000) - vyhodnotenie starých záťaží v rámci budovania EMS podľa ISO 14001
 • Elektrovod Žilina, a.s. (1999-2000) - úvodná analýza životného prostredia, prieskum starých záťaží a budovanie EMS podľa ISO 14001
 • Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava (1999) - riziková analýza
 • Návrh postupu pri hodnotení starých environmentálnych záťaží (1998) - elaborát spracovaný pre Ministerstvo životného prostredia, v rámci projektu implementácie metodiky Risk Assessment-u do slovenskej legislatívy
 • Petrochema Dubová - skládky gudrónov Predajná (1997) - monitoring a posúdenie vplyvu skládok na kvalitu podzemných vôd
 • Váhostav Žilina, strojný závod 06 Horný Hričov (1997) - vstupný environmentálny audit
 • Volkswagen Elektrické systémy Nitra (1996) - environmentálna štúdia a prieskumu starých záťaží
 • Kovohuty Krompachy - ekologický audit (1996) - vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia, včítane prieskumu starých záťaží areálu podniku a skládky Halňa
 • Tepláreň Žilina - ekologický audit (1995) - ekologický audit zameraný na inštaláciu odsírovacieho zariadenia, včítane vyhodnotenia vplyvu odkaliska na životné prostredie
 • Biotika Slovenská Ľupča a Degussa Frankfurt nad Mohanom
 • Fermas Slovenská Ľupča (1994) - prieskum starých záťaží spoločného podniku
 • Ferona Žilina - ekologický audit (1994) - analýza stavu ochrany životného prostredia, včítane vyhodnotenia starých záťaží
 • Volkswagen Bratislava - hodnotenie geofaktorov životného prostredia (1994) - prieskum starých záťaží v areáli podniku - realizácia 50 monitorovacích vrtov, 215 vrtov na odber vzoriek zemín
 • Volkswagen Bratislava - hala M6 (1993) - environmentálna štúdia
 • Volkswagen Bratislava - hala M6 (1992) - prieskum starých záťaží (horninové prostredie, podzemné vody a konštrukčné materiály) 

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené