hlava 4b6

Sanačné práce 

  • Strečno - sanácia havárie (2015)
  • Pri Celulózke Žilina - sanácia havárie (2015)
  • Budiš - sanácia po havárii (2010)
  • VÚ Martin - odstránenie kotolne JUGO - realizačný projekt a autorský dozor (2002)
  • Volkswagen Bratislava (1999-2000) - sanácia znečistených podzemných vôd v troch oblastiach areálu podniku
  • Ferona Slovakia (1999) - odstránenie podzemnej nádrže na naftu a sanácia znečistených zemín
  • Čadca Horelica, ČSPHM (1993-1998, 1999) - sanácia podzemných vôd znečistených únikmi ropných látok z nádrží pohonných hmôt

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené