hlava 4b7

Environmentálny audit a Due Dilligence

 • Trim Leader Košťany, environmentálny audit, 2015
 • Ceragon Liptovský Mikuláš, environmentálny audit, 2014
 • Kovohuty Krompachy , environmentálny audit, 2011
 • Energy Snina, environmentálny audit, 2011
 • Ferona Žilina - ekologický audit (1994) - analýza stavu ochrany životného prostredia, včítane vyhodnotenia starých záťaží
 • Tepláreň Žilina - ekologický audit (1995) - ekologický audit zameraný na inštaláciu odsírovacieho zariadenia, včítane vyhodnotenia vplyvu odkaliska na životné prostredie
 • Kovohuty Krompachy - ekologický audit (1996) - vyhodnotenie záväzkov podniku z hľadiska ochrany životného prostredia, včítane prieskumu starých záťaží areálu podniku a skládky Halňa
 • Váhostav Žilina, strojný závod 06 Horný Hričov (1997) - vstupný environmentálny audit
 • Elektrovod Žilina, a.s. (1999-2000) - úvodná analýza životného prostredia, prieskum starých záťaží a budovanie EMS podľa ISO 14001
 • Dalkia - Žilinská teplárenská, Zvolenská teplárenská, Martinská teplárenská, Due Dilligence (2006)
 • Enevia Žiar nad Hronom - Due dilligence (2008)
 • SMZ Jelšava - Due dilligence (2008)
 • Baňa GENES Mútnik – Due Dilligence a prieskum starých záťaží, RHI, 2009

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené