hlava 7
Kontakt


Adresa: ENVICONSULT spol. s r.o.
               Obežná 7
               010 08 Žilina


Telefón: 00 421 41 7632461

              

e-mail: ec@enviconsult.skZmluvné údaje:

IČO: 31604528

DIČ: 2020446142

IČ DPH: SK2020446142

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 0207769001/5600

IBAN: SK94 5600 0000 0002 0776 9001

Swift code: KOMASK2X

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka 1815/LUPOZORNENIE:

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme, že nevyžiadané dokumenty obsahujúce osobné údaje, zasielané spoločnosti ENVICONSULT spol. s r.o., neuchovávame!Kontakty na zamestnancov

© ENVICONSULT s.r.o. 2009, Všetky práva vyhradené